Současnost

Tato empírová budova byla hraběcí rodinou využívána do roku 1945, kdy byl veškerý jejich majetek konfiskován státem na základě Benešových dekretů. Zámek byl na konci druhé světové války vyrabován. Mezi lety 1951 – 1957 se celý areál stal domovem pro „řecké děti“, které opustily Řecko v důsledku tamní občanské války (1948 -1955). Od roku 1958 se zámek stal na 40 let sídlem Střední zemědělské a technické školy, pro jejíž účely byl mnohdy necitlivě upravován.

V současnosti je zámek majetkem Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR a sídlí zde výzkumné pracoviště Centrum nanobiologie a strukturní biologie (CNSB) a konferenční centrum s ubytováním.

Centrum nanobiologie a stukturní biologie CNSB

V roce 2002 zde vznikly laboratoře a vzdělávací středisko. Centrum nanobiologie a strukturní biologie bylo založeno 1.1.2011 a je výzkumnou jednotkou Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Provádí se zde výzkum v oblasti strukturní a systémové biologie na úrovni molekul, buněk, tkání i celého organismu. Úspěšně byly zavedeny metody z bioinformatiky, molekulární biologie, mikroskopie, molekulárního modelování a metodiky stanovování proteinových struktur, především metody proteinové krystalografie.

CNSB úzce spolupracuje s Přirodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a je pravidelně hostitelem vědců ze zahraničí a účastníků mezinárodních programů – kurzů, workshopů, konferencí a sympozií. I přes krátkou dobu své existence dosáhly výzkumné skupiny CNSB vynikajících vědeckých výsledků a publikovaly ve velmi známých časopisech, např. Nature, Nature Structural & Molecular Biology, Nature Methods atd.