Proběhlé akce

2024

XVII. zámecký ples 2024 20. 1. 2024
SSB 2024 21.-23.3.2024
Koncert ZUŠ 17. 4. 2024
ISAB meeting OPJAK (Algatech MBÚ AV ČR) 18.-19.4.2024
Koncert ZUŠ (Novohradská flétna) 9.5.2024
Výjezdní setkání (dr. Picková) 10.-13.5.2024
Výjezdní seminář zoologů (ČB-Praha-Ostrava) 16.-18.5.2024
Výjezdní seminář lab. 141 MBÚ 24.-26.5.2024
Výjezdní seminář – laboratoř Algatech Třeboň 31.5. -2.6.2024
Sraz abiturientů po 50 letech 11.-12.6.2024
Setkání ekonomické rady AV ČR 12.-13.6.2024
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 2024 15. 6. 2024
Podnikové zkoušky – Lesy ČR 17.-19.6.2024
Koncert ZUŠ – u fontány v exteriéru 20.6.2024

 

 

2023

Zámecký ples (k tanci a poslechu hrála kapela Jazzika) 21. 1. 2023
SSB konference 2023 23. -25. 3. 2023
Koncert ZUŠ Trhové Sviny 30. 3. 2023
Duchovní setkání Klášter Dobrá Voda
1.-5.6.2023
Konference České Biofyzikální společnosti
7.- 9.6.2023
Algafest 2023 9.6.2023
Pohádková stezka pro děti v zámeckém parku 10.6.2023
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství
17. 6. 2023
Svatební obřad a hostina 1.-2.7.2023
Svatební obřad v exteriéru 7.7.2023
Summer School on Tumor microenvironment and Immunity CIS-MBU AVCR 12.-15.7.2023
Letní camp taneční skupiny (Czech Line Dance Association) 22.- 29. 7. 2023
Wichterleho camp 2023 30.8. – 1.9.2023
Adaptační kurz SUPŠ sv. Anežky České z ČK 11. -16.9.2023
Setkání pedagogů ze Železné Rudy 29.9.-1.10.2023
Kytarový festival 2023 5.-8.10.2023
New Castle in the World 2023 11.-18. 10. 2023
Duchovní setkání – klášter Dobrá Voda 26.-30.11.2023
Výjezdní zasedání MBÚ AV ČR 1.-2.11.2023
Výjezdní setkání seniorů – Nové Zámky (Slovensko) 22.-24.11.2023
Výjezdní seminář laboratoře dr. Pavla Hrouzka 7.-8.12.2023

2022

Setkání strukturních biologů 24.-26.3.2022
Sraz absolventů SZeŠ 14.-15.5.2022
Setkání knihovníků 2022 19.- 21. 5. 2022
Krajina Novohradska 2022 – konference 2. – 3. 6. 2022
REU Training Site (studenti z Princeton University)
3. 6. – 3. 8. 2022
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 18. 6. 2022
Visegrad Symposium 19.-22.6.2022
AlgaFest 2022 23. 6. 2022
Letní školy FROV JU
3. – 29.7. 2022
Setkání Veteránů 23. 7. 2022
Letní camp taneční skupiny (Czech Line Dance Association) 29. 7. – 6.8.2022
Ubytování CK Toufar 25. – 28.8.2022
Jihočeské divadlo – činohra 1. – 3. 9. 2022
Ubytování SUPŠ Sv. Anežka Český Krumlov 12.-16.9.2022
Kytarový festival (ZUŠ Trhové Sviny) 29.9.-1.10.2022
Noc vědců 2022 na Zámku v Nových Hradech 30. 9. 2022
Setkání – Kostel Dobrá Voda 7. – 10. 10. 2022
Setkání farníků – Klášter Nové Hrady 16. – 24. 10 2022
Setkání vedoucích laboratoří MBÚ AV ČR 2. – 3. 11. 2022
Závěrečné setkání projektu EduSTEM
28. – 29.11 .2022

2021

Sport2Life 5. – 6. 6. 2021
Seminář SSČ AV ČR 18. -20. 6. 2021
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství – MS, ČSOP, ČRS, ČSV N. Hrady – zámecký park 19. 6.2021
PROTOZOOLOGICKÉ DNY (BC AV ČR) 28.6.- 2.7.2021
WICHTERLEHO KEMP (AV ČR) 13. – 17.9.2021
Svatba 25. – 26.9.2021
Diagnostics and treatment of cardiovascular diseases in children (FN Motol) 30.9.-3.10.2021
Seminář Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
17. – 19. 11. 2021
Konference „Karel Bonaventura a jeho doba“
25. – 27. 11. 2021

2020

XV. zámecký ples          25. 1. 2020
Jihočeské divadlo na zámku    14. – 17. 8. 2020

2019

XIV. Zámecký ples        26. 1. 2019
Konference SSB    21. 3. – 23. 3. 2019
Den s přírodou   15. 6. 2019
EMBO   23. – 28. 6. 2019
Smyte 37 8. 7. –  3. 8. 2019
Duchovní setkání – klášter Dobrá Voda 1.- 5.6.2023
Konference Českého biofyzikálního sdružení 7.-9.6.2023
AlgaFest 2023 9.6.2023
Stezka pro děti v zámeckém parku 10.6.2023
   

2018

Setkání strukturních biologů      22. – 24. 3. 2018
Den otevřených dveří    14. – 15. 4. 2018
Konference „LEVI IV“  23. – 26. 5. 2018
KDO MÁ RÁD      2. 6. 2018
FEBS practical course  10. – 16. 6. 2018
FEBS advanced course  24. 6. – 1. 7. 2018
Letní školy  9. 7. – 4. 8. 2018

2017

47. Jírovcovy protozoologické dny       24. – 28. 4. 2017
7th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology 21. – 24. 6. 2017
Letní školy 2017  10. 7. – 5. 8. 2017

2016

FEBS practical course       27. 6. – 2. 7. 2016
FEBS advanced course 3. – 10. 7. 2016
Letní školy 2016   11. 7. –  6. 8. 2016