Současnost

Tato empírová budova byla hraběcí rodinou využívána do roku 1945, kdy byl veškerý jejich majetek konfiskován státem na základě Benešových dekretů. Zámek byl na konci druhé světové války vyrabován. Mezi lety 1951 – 1957 se celý areál stal domovem pro „řecké děti“, které opustily Řecko v důsledku tamní občanské války (1948 -1955). Od roku 1958 se zámek stal na 40 let sídlem Střední zemědělské a technické školy, pro jejíž účely byl mnohdy necitlivě upravován.

V současnosti je zámek majetkem Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR a sídlí zde výzkumné pracoviště Laboratoř strukturní biologie a bioinformatiky a konferenční oddělení s ubytováním. Zámek v Nových Hradech je pravidelně hostitelem vědců ze zahraničí a účastníků mezinárodních programů – kurzů, workshopů, konferencí a sympozií.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Do roku 2022 zde bylo výzkumné pracoviště, jehož laboratorní skupiny úzce spolupracovaly s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Princetonskou univerzitou, Univerzitou Johannese Keplera v Linci a dalšími zahraničními univerzitami, u kterých se podílely i na studijních programech.  I přes krátkou dobu své existence dosáhly naše výzkumné skupiny  vynikajících vědeckých výsledků a publikovaly ve velmi známých časopisech, např. Nature, Nature Structural & Molecular Biology, Nature Methods atd.